Recursos

Materials pedagògics

Sovint els voluntaris i les voluntàries no ténen una formació en pedagogia per a ajudar als aprenents. Considerem que tampoc cal. Només cal bona voluntat i interès per poder ajudar. A vegades però, és difícil iniciar una conversa i saber com començar a fer una sessió d’aprenentatge.

Els següents continguts poden ser emprats com a material pedagògic i per iniciar una conversa sobre temàtiques generals.