Recursos pedagògics

Materials pedagògics

Sovint els voluntaris i les voluntàries no ténen una formació en pedagogia per a ajudar als aprenents. Considerem que tampoc cal. Només cal bona voluntat i interès per poder ajudar. A vegades però, és difícil iniciar una conversa i saber com començar a fer una sessió d’aprenentatge.

Els següents continguts poden ser emprats com a material pedagògic i per iniciar una conversa sobre temàtiques generals.

NIVELL BÀSIC  –>  BÀSIC 1 – BÀSIC 2 – BÀSIC 3 – BÀSIC 4 – BÀSIC 5 – BÀSIC 6 – BÀSIC 7 – BÀSIC 8 – BÀSIC 9 – BÀSIC 10 – BÀSIC 11 – BÀSIC 12BÀSIC 13 – BÀSIC 14 – BÀSIC 15BÀSIC 16 – BÀSIC 17 – BÀSIC 18 – BÀSIC 19

NIVELL AVANÇAT –> ELEMENTAL 1 – ELEMENTAL 2 – ELEMENTAL 3 – ELEMENTAL 4 – ELEMENTAL 5 – ELEMENTAL 6 – ELEMENTAL 7 – ELEMENTAL 8 – ELEMENTAL 9 – ELEMENTAL 10 – ELEMENTAL 11

Enllaços per aprendre català