Bàsic 13 – CATALÀ: TEMPS

CATALÀ: TEMPS

CASTELLANO: TIEMPO
FRANÇAIS: TEMPS
ENGLISH: WEATHER

1. CATALÀ: Quin temps fa avui? Avui fa bon dia. | Avui fa mal dia.
CASTELLANO: ¿Qué tiempo hace hoy? – Hoy hace un buen día. | Hoy hace un mal día.
FRANÇAIS: Quel temps fait-il aujourd’hui? Aujourd’hui il fait beau. Aujourd’hui il fait mauvais
ENGLISH: What’s the weather like today? The weather is nice today. | The weather is bad today.

2. CATALÀ: Fa fred. Fa calor. Fa molt de fred. Fa molta calor.
CASTELLANO: Hace frío. Hace calor. Hace mucho frío. Hace mucho calor.
FRANÇAIS: Il fait froid. Il fait chaud. Il fait très froid. Il fait très chaud.
ENGLISH: It’s cold. It’s hot. It’s very cold. It’s very hot.

3. CATALÀ: Plou. Neva. Fa sol.
CASTELLANO: Llueve. Nieva. Hace sol.
FRANÇAIS: Il pleut. Il neige. Il fait soleil.
ENGLISH: It’s raining. It’s snowing. It’s sunny.

4. CATALÀ: Està tapat. Està ennuvolat. Està destapat.
CASTELLANO: Está nublado. Está despejado.
FRANÇAIS: Il fait un temps couvert. Un temps nuageux. Il fait un temps clair.
ENGLISH: It’s not sunny. It’s cloudy. There are no clouds in the sky.

5. CATALÀ: Fa vent. Fa trons i llamps.
CASTELLANO: Hace viento. Truena y relampaguea.
FRANÇAIS: Il y a du vent. Il y a l’orage.
ENGLISH: It’s windy. There’s a storm.

6. CATALÀ: Hi ha boira. Hi ha humitat. Fa un temps molt sec.
CASTELLANO: Hay niebla. Hay humedad. Hace un tiempo muy seco.
FRANÇAIS: Il y a du brouillard. Il fait un temps humide. Il y a beaucoup de sécheresse.
ENGLISH: It’s foggy. It’s wet. It’s a very dry weather.
CATALÀ: AVISOS I CARTELLS PUBLICITARIS (Primera part)
CASTELLANO: AVISOS Y CARTELES PUBLICITARIOS (Primera parte)
FRANÇAIS: AVIS ET AFFICHES PUBLICITAIRES (Première part)
ENGLISH: SIGNS AND NOTICES (Part one)

1. CATALÀ: Alerta! Aneu amb compte!
CASTELLANO: ¡Cuidado! ¡Id con cuidado!
FRANÇAIS: Attention! Faites attention!
ENGLISH: Attention! Be careful!

2. CATALÀ: Atenció! Perill.
CASTELLANO: Atención. Peligro.
FRANÇAIS: Attention. Danger.
ENGLISH: Attention. Danger.

3. CATALÀ: Tancat. Tancat del 7 al 15 de juliol.
CASTELLANO: Cerrado. Cerrado del 7 al 15 de julio.
FRANÇAIS: Fermé. Fermé du 7 au 15 juillet.
ENGLISH: Closed. Closed from 7th to 15th of July.

4. CATALÀ: Obert. Obert de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
CASTELLANO: Abierto. Abierto de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde.
FRANÇAIS: Ouvert. Ouvert de 10 heures du matin à 7 heures du soir.
ENGLISH: Open. Opening hours: 10 a. m. to 7 p. m.

Adaptat de: / Adaptado de: / Adapté de: / Adapted from: A l’abast