Bàsic 5 – CATALÀ: AFIRMACIONS

CATALÀ: AFIRMACIONS

CASTELLANO: AFIRMACIONES
FRANÇAIS: AFFIRMATIONS
ENGLISH: AFFIRMATIVE ANSWERS

1. CATALÀ: Sí. D’acord. Em sembla bé.
CASTELLANO: Sí. De acuerdo. Me parece bien.
FRANÇAIS: Oui. D’accord. Il me semble bien.
ENGLISH: Yes. OK. Fair enough.

2. CATALÀ: És veritat. Exacte.
CASTELLANO: Es verdad. Exacto.
FRANÇAIS: C’est vrai. Exacte.
ENGLISH: That’s true. Exactly.

3. CATALÀ: Com vulgui. Ho entenc.
CASTELLANO: Como quiera. Lo entiendo.
FRANÇAIS: Comme vous voudrais. Je le comprends.
ENGLISH: As you like it. I see.

4. CATALÀ: Té raó. És clar. Naturalment.
CASTELLANO: Tiene razón. Claro. Naturalmente.
FRANÇAIS: Vous avez raison. Bien sûr. Evidemment.
ENGLISH: You’re right. Of course. Absolutely.

5. CATALÀ: Més o menys. Crec que sí.
CASTELLANO: Más o menos. Creo que sí.
FRANÇAIS: Plus ou moins. Je crois que oui.
ENGLISH: More or less. I think so.

CATALÀ: NEGACIONS
CASTELLANO: NEGACIONES
FRANÇAIS: NEGATIONS
ENGLISH: NEGATIVE ANSWERS

1. CATALÀ: No, em sap greu. No, s’ha equivocat.
CASTELLANO: No, lo siento. No, se ha equivocado.
FRANÇAIS: Non, je regrette. Non, vous vous êtes trompé.
ENGLISH: No, I’m sorry. No, you’re wrong.

2. CATALÀ: De cap manera. Mai de la vida.
CASTELLANO: De ninguna manera. Jamás en la vida.
FRANÇAIS: En aucune façon. Jamais de la vie.
ENGLISH: Absolutely not. Never.

3. CATALÀ: Ni parlar-ne. Això és impossible.
CASTELLANO: Ni hablar. Eso es imposible.
FRANÇAIS: Pas question. Ceci n’est pas possible.
ENGLISH: No way. That’s impossible.

4. CATALÀ: Prou! Ja n’hi ha prou!
CASTELLANO: ¡Basta! ¡Ya basta!
FRANÇAIS: Assez! Il y en a assez!
ENGLISH: Stop! That’s enough!

CATALÀ: DUBTES
CASTELLANO: DUDAS
FRANÇAIS: DOUTES
ENGLISH: EXPRESSING YOUR DOUBTS

1. CATALÀ: Per ventura. Tal vegada. Potser sí.
CASTELLANO: Quizás. Tal vez. Puede que sí.
FRANÇAIS: Peut-être. Il se pourrait. Peut-être que oui.
ENGLISH: Maybe. Perhaps. Maybe yes.

2. CATALÀ: Depèn.
CASTELLANO: Depende.
FRANÇAIS: Ça dépend.
ENGLISH: It depends.

3. CATALÀ: No ho sé. No ho crec.
CASTELLANO: No lo sé. No lo creo.
FRANÇAIS: Je ne le sais pas. Je ne le crois pas.
ENGLISH: I don’t know. I don’t think so.

Adaptat de: / Adaptado de: / Adapté de: / Adapted from: A l’abast

 


Comentaris

Una resposta a «Bàsic 5 – CATALÀ: AFIRMACIONS»

  1. […] BÀSIC  –>  BÀSIC 1 – BÀSIC 2 – BÀSIC 3 – BÀSIC 4 – BÀSIC 5 – BÀSIC 6 – BÀSIC 7 – BÀSIC 8 – BÀSIC 9 – BÀSIC 10 – BÀSIC 11 – BÀSIC 12 – […]