Els objectes del lavabo en català

Els objectes del lavabo són aquells utensilis o productes que fem servir per mantenir la higiene personal i cuidar la salut. En aquesta lliçó, aprendrem els noms d’aquests objectes en català i els exercicis relacionats.

Vocabulari:

Pasta de dents – és un producte que fem servir per netejar les dents.
Exemple: Vaig posar una mica de pasta de dents al raspall i vaig començar a netejar les dents.

Raspall de dents – és un objecte que fem servir per netejar les dents.
Exemple: M’agrada comprar raspalls de dents suaus per no fer mal a les genives.

Dentífric – és una pasta que fem servir per netejar les dents i refrescar l’alè.
Exemple: El meu dentífric preferit és el que té sabor a menta.

Col·lutori – és un líquid que fem servir per mantenir la boca neta i fresca.
Exemple: Després de rentar-me les dents, sempre faig gàrgares amb un col·lutori per prevenir la càries.

Sabó – és un producte que fem servir per netejar la pell.
Exemple: Vaig comprar un sabó natural perquè tinc la pell sensible.

Xampú – és un producte que fem servir per netejar els cabells.
Exemple: El meu xampú preferit és el que té olor a fruits vermells.

Exercicis:

Què és la pasta de dents?
La pasta de dents és un producte que fem servir per netejar les dents.
Què és el raspall de dents?
El raspall de dents és un objecte que fem servir per netejar les dents.
Què és el dentífric?
El dentífric és una pasta que fem servir per netejar les dents i refrescar l’alè.
Què és el col·lutori?
El col·lutori és un líquid que fem servir per mantenir la boca neta i fresca.
Què és el sabó?
El sabó és un producte que fem servir per netejar la pell.
Què és el xampú?
El xampú és un producte que fem servir per netejar els cabells.
Respostes:

La pasta de dents és un producte que fem servir per netejar les dents.
El raspall de dents és un objecte que fem servir per netejar les dents.
El dentífric és una pasta que fem servir per netejar les dents i refrescar l’alè.
El col·lutori és un líquid que fem servir per mantenir la boca neta i fresca.
El sabó és un producte que fem servir per netejar la pell.
El xampú és un producte que fem servir per netejar els cabells.