Els objectes d’un bar en català amb exemples i exercicis

Avui parlarem sobre els objectes d’un bar. Aquesta és una lliçó important per a aquells que treballen en l’àmbit de l’hostaleria o que simplement volen millorar el seu vocabulari en català. En aquesta lliçó, aprendrem els noms dels objectes més comuns que es troben en un bar i veurem alguns exemples de frases que inclouen aquestes paraules.

Objectes d’un bar:

Copes: Els recipients on es serveixen les begudes alcohòliques o no alcohòliques.
Exemple: El cambrer va portar-nos les copes de vi que havíem demanat.

Botelles: Recipients on s’emmagatzemen i es serveixen les begudes alcohòliques.
Exemple: El bar tenia una gran selecció de botelles de ginebra i vodka.

Llaunes: Recipients on s’emmagatzemen i es serveixen les begudes no alcohòliques.
Exemple: Vaig demanar una llauna de Coca-Cola per acompanyar el meu entrepà.

Tassons: Recipients on es serveixen les begudes calentes com el cafè o el te.
Exemple: Vaig demanar un tassó de cafè amb llet i sucre.

Gots: Recipients de vidre o plàstic on es serveixen les begudes refrescants.
Exemple: Vaig demanar un got de llimonada perquè feia molta calor.

Plats: Recipients on es serveixen els aliments com els entrepans o les tapes.
Exemple: Vaig demanar un plat de calamars a la romana per compartir amb els meus amics.

Tauletes: Superfícies planes on es col·loquen els gots, les copes i els plats.
Exemple: El cambrer va portar els nostres plats i els va col·locar sobre la tauleta.

Exercicis:

Quin és el nom del recipient on es serveixen les begudes alcohòliques?
a) Copes
b) Botelles
c) Llaunes
d) Gots

Quin és el nom del recipient on es serveixen les begudes calentes?
a) Tassons
b) Gots
c) Copes
d) Botelles

Quin és el nom del recipient on es serveixen les begudes refrescants?
a) Gots
b) Copes
c) Botelles
d) Llaunes

Quin és el nom del recipient on es serveixen els aliments?
a) Plats
b) Tassons
c) Gots
d) Copes

Quin és el nom de la superfície on es col·loquen els gots, les copes i els plats?
a) Tauletes
b) Gots
c) Llaunes
d) Botelles

Respostes: 1) a, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a.