Exercici de temps verbals de nivell bàsic en català #8

Ahir vaig anar al mercat i ___________ moltes fruites.
vaig comprar
Avui ___________ al cinema amb els meus amics.
vaig anar
Demà ___________ a casa i descansaré.
estaré
El mes passat ___________ un viatge a la platja.
vaig fer
Cada matí ___________ cafè per despertar-me.
bec
Quan era petit, ___________ molt amb la meva germana.
jugava
El proper cap de setmana ___________ a la muntanya amb la família.
anirem
Els meus pares sempre ___________ molt dur per mantenir la família.
treballen
Ahir ___________ al parc amb el meu gos.
vaig passejar
Els estudiants ___________ molt durant l’examen final.
estudien