Exercici de vocabulari de nivell bàsic en català #2

Els nens juguen al ____.
parc

El meu gat dorm molt ____.
sovint

Els meus amics i jo anem a la ____ a ballar.
discoteca

Ahir vaig cuinar un ____ de pasta per dinar.
plat

Els gossos són animals ____.
domèstics

El ____ és un instrument musical de corda.
violí

A la platja hi ha molta ____ i molta gent.
arena

Els nens mengen ____ de xocolata per postres.
pastís

La meva mare cuina molt bé, sempre fa plats molt ____.
sabrosos

Els estudiants van a la ____ per aprendre.
escola