Exercici de vocabulari de nivell bàsic en català #4

El meu germà és __________ que jo. (més gran / més petit / més fort)
Resposta: més gran.

La meva mare cuina __________ que el meu pare. (millor / pitjor / igual)
Resposta: millor.

Aquest restaurant té un menú __________. (econòmic / car / normal)
Resposta: econòmic.

El meu amic va anar al __________ per comprar llet. (supermercat / parc / cinema)
Resposta: supermercat.

Vaig llegir un llibre __________ a la platja. (interessant / avorrit / trist)
Resposta: interessant.

El meu professor és __________ amb els seus alumnes. (amable / antipàtic / serios)
Resposta: amable.

Els gossos són __________ animals. (fiels / deslleials / ferotges)
Resposta: fiels.

El dissabte passat vaig anar a una festa __________. (divertida / avorrida / trista)
Resposta: divertida.

Els nens petits són __________ que els adults. (més innocents / menys innocents / igual de innocents)
Resposta: més innocents.

El meu veí té un cotxe __________ que el meu. (nou / vell / igual)
Resposta: nou.