Exercici de vocabulari de nivell bàsic en català #7

El meu germà és molt ___ en tot allò que fa. (hàbil)
Resposta: hàbil

La Paula sempre està ___ a tothom. (amable)
Resposta: amable

El gat va córrer ___ del jardí. (fora)
Resposta: fora

El meu pare està ___ en la feina. (ocupat)
Resposta: ocupat

La meva àvia és ___ a l’hora de cuinar. (expert)
Resposta: expert

Vaig deixar la cartera ___ de la taula. (damunt)
Resposta: damunt

Els nens estan ___ en el parc. (jugant)
Resposta: jugant

El gos és molt ___ amb les persones que coneix. (afable)
Resposta: afable

La música que escoltem és ___ de l’època dels 80. (antiga)
Resposta: antiga

La platja està ___ de gent en estiu. (plena)
Resposta: plena