Els objectes del garatge en català

El garatge és un espai important en moltes llars, ja que és el lloc on guardem els nostres vehicles i també els objectes que utilitzem per a la seva manteniment i reparació. En aquesta lliçó, aprendrem els noms dels objectes més comuns que podem trobar en un garatge en català.

Objectes del garatge:

Cotxe: el vehicle que guardem al garatge.
Exemple: He de portar el cotxe al taller perquè no em passa la revisió.

Moto: un vehicle més petit que també es pot guardar al garatge.
Exemple: La meva germana ha comprat una moto nova i l’ha deixat al garatge.

Bicicleta: un altre tipus de vehicle que també es pot guardar al garatge.
Exemple: He d’arreglar la bicicleta perquè la pugui portar a fer un passeig.

Eina: un objecte que utilitzem per a la reparació o el manteniment dels nostres vehicles.
Exemple: Tinc un parell d’eines que m’ajuden a canviar les rodes del cotxe.

Llum: un element important per a veure quan estem treballant al garatge.
Exemple: He de canviar la bombeta de la llum del garatge perquè no funciona bé.

Lubrificant: una substància que utilitzem per a mantenir les peces mòbils dels nostres vehicles.
Exemple: Vaig comprar un lubrificant nou per a la cadena de la meva moto.

Joc de claus: un conjunt d’eines que utilitzem per a apretar o desapretar peces.
Exemple: Vaig perdre el joc de claus que utilitzo per a arreglar la meva bicicleta.

Exercicis:

Quin objecte és important per a veure quan estem treballant al garatge?
Resposta: La llum.

Quin objecte utilitzem per a mantenir les peces mòbils dels nostres vehicles?
Resposta: El lubrificant.

Quina eina utilitzem per a apretar o desapretar peces?
Resposta: El joc de claus.

Quin vehicle es pot guardar al garatge juntament amb el cotxe i la moto?
Resposta: La bicicleta.

Què ha de fer algú si la bombeta de la llum del garatge no funciona bé?
Resposta: Ha de canviar-la.

Conclusió:
En aquesta lliçó hem après els noms dels objectes més comuns que podem trobar en un garatge en català. Esperem que aquesta informació sigui útil per a tothom que necessiti comunicar-se sobre aquests objectes en català.