Els objectes del jardí en català

En aquesta lliçó parlarem dels objectes que podem trobar en un jardí. Així, aprendrem com es diuen en català i com s’utilitzen.

Els mobles del jardí

En un jardí, és habitual tenir mobles per a poder gaudir dels espais exteriors. Aquí tenim algunes paraules en català per a referir-se a aquests objectes:

Cadira: és un seient que normalment té un respatller i quatre potes. Poden ser de diferents materials, com ara fusta, plàstic o metall.
Taula: és un objecte amb una superfície plana i normalment té quatre potes. S’utilitza per a posar-hi objectes o per a menjar a l’aire lliure.
Para-sol: és una estructura que s’utilitza per a protegir-se del sol. Normalment, té una tela que es pot desplegar per a cobrir la zona que es vol protegir.
Banc: és un seient més llarg que una cadira i que pot tenir respatller o no. S’utilitza per a seure-hi dues o més persones.
Exercici: Quin d’aquests objectes no és un moble del jardí?
a) Cadira
b) Bicicleta
c) Taula
d) Para-sol
Resposta: b) Bicicleta

Les eines del jardí

Per a mantenir un jardí ben cuidat, és necessari utilitzar algunes eines específiques. Aquí tenim algunes paraules en català per a referir-se a aquestes eines:

Pala: és una eina amb una base plana i una mànega, que s’utilitza per a excavar o moure terra.
Rasclet: és una eina amb una base plana i una sèrie de dents que s’utilitza per a eliminar mala herba o altres materials de la superfície del sòl.
Tisora de poda: és una eina que s’utilitza per a tallar branques o fulles de les plantes, amb la finalitat de mantenir-les en bon estat o de donar-los una forma determinada.
Regadora: és un recipient que s’utilitza per a transportar aigua fins a les plantes. Pot ser de diferents materials, com ara plàstic o metall.
Exercici: Quina eina s’utilitza per a tallar branques de les plantes?
a) Pala
b) Rasclet
c) Tisora de poda
d) Regadora
Resposta: c) Tisora de poda

Les plantes del jardí

Un jardí no seria complet sense les plantes. Aquí tenim algunes paraules en català per a referir-se a aquestes:

Arbust: és una planta que té branques i fulles, però que no arriba a ser tan gran com un arbre.
Flor: és una part de la planta que té colors vius i que s’utilitza per a reproduir-se. Són apreciades per la seva bellesa i diversitat.
Herba: és una planta que té fulles fines i llargues i que creix ràpidament.