Els objectes d’un cinema en català amb exemples i exercicis

El cinema és una de les activitats més populars de la cultura moderna. És una forma d’art i entreteniment que combina les imatges en moviment, els efectes sonors i la música per crear una experiència audiovisual única. En aquesta lliçó, aprendràs sobre els objectes que es troben en un cinema i com s’utilitzen.

Objectes d’un cinema:

La pantalla: és el suport en què es projecten les imatges de la pel·lícula. És el centre del cinema i sol ser la part més gran de la sala.
Exemple: La pantalla del cinema era tan gran que semblava que les imatges sortissin de la paret.

El projector: és l’aparell que reprodueix la pel·lícula a la pantalla. Aquest dispositiu consisteix en una font de llum, un lector de pel·lícules i un sistema de lent.
Exemple: El projector del cinema va fallar i la pel·lícula es va tallar a la meitat.

Els altaveus: són els dispositius que emeten el so de la pel·lícula. Solen ser situats al voltant de la sala per crear un efecte de so envolvent.
Exemple: Els altaveus del cinema eren tan potents que semblava que els efectes sonors provenien de darrere teu.

Els seients: són les cadires on es seuen els espectadors per veure la pel·lícula. Solen ser còmodes i ajustables per permetre als espectadors veure la pantalla sense esforç.
Exemple: Els seients del cinema eren tan còmodes que vaig quedar adormit durant la pel·lícula.

La taquilla: és el lloc on es venen les entrades per veure la pel·lícula. També es pot comprar les begudes i les galetes per menjar durant la pel·lícula.
Exemple: Vaig a la taquilla per comprar una entrada per veure la nova pel·lícula de ciència ficció.

Exercicis:

Què és la pantalla d’un cinema i quina és la seva funció?

Quin és l’objecte que reprodueix la pel·lícula al cinema?

Què són els altaveus i on solen ser situats?

Què són els seients d’un cinema i com s’utilitzen?

Quina és la funció de la taquilla en un cinema?

Respostes:

La pantalla és el suport en què es projecten les imatges de la pel·lícula i és el centre del cinema.

El projector és l’objecte que reprodueix la pel·lícula al cinema.

Els altaveus són els dispositius que emeten el so de la pel·lícula i solen ser situats al voltant de la sala.

Els seients són les cadires on es seuen els espectadors per veure la pel·lícula i s’utilitzen per permetre als espectadors veure la pantalla sense esforç.

La taquilla ven les entrades per veure la pel·lícul