Els objectes d’una botiga de llibres en català amb exemples i exercicis

Les botigues de llibres són llocs on es poden trobar molts tipus de materials escrits, com ara llibres, revistes, diaris, quaderns, agendas, entre d’altres. Aquesta lliçó està destinada a presentar i explicar els diferents objectes que es poden trobar en una botiga de llibres en català, juntament amb alguns exemples i exercicis per a practicar.

Objectes d’una botiga de llibres:

Llibres: són el producte principal de les botigues de llibres. Poden ser de ficció, no ficció, infantils, juvenils, entre d’altres.
Exemple: “La sonata del silenci” de Judith Kinghorn és una novel·la històrica molt popular en aquesta botiga.

Revistes: són publicacions periòdiques que tracten temes específics com la moda, la cuina, la música, la tecnologia, entre altres.
Exemple: “National Geographic” és una revista famosa que es pot trobar en aquesta botiga.

Diaris: són publicacions que informen de les notícies del dia a dia i són actualitzats diàriament.
Exemple: “El Periódico” és un diari molt popular en aquesta botiga.

Quaderns: són llibres en blanc que es poden utilitzar per prendre notes, dibuixar o escriure.
Exemple: Aquesta botiga ofereix una gran varietat de quaderns amb diferents dissenys i tamanyos.

Agendes: són llibres que contenen una planificació diària, setmanal o mensual per a organitzar les activitats i els compromisos.
Exemple: Aquesta botiga ven agendes personalitzades amb el nom del client i el seu logotip.

Exercicis:

Què són les botigues de llibres?
a) Llocs on es venen només llibres.
b) Llocs on es venen materials escrits com llibres, revistes, diaris, quaderns, entre altres.
c) Llocs on es venen només revistes.

Quin és el producte principal de les botigues de llibres?
a) Revistes.
b) Diaris.
c) Llibres.

Quina és la funció dels quaderns?
a) Prendre notes.
b) Planificar les activitats.
c) Cuinar.

Què són les agendes?
a) Llibres amb una planificació per a organitzar les activitats i els compromisos.
b) Llibres de ficció.
c) Llibres de cuina.

Com es diu la revista que és famosa i es pot trobar en aquesta botiga?
a) El Periódico.
b) National Geographic.
c) La sonata del silenci.

Respostes:

b
c
a
a
b