Exercici de temps verbals de nivell bàsic en català #1

Ahir _____ (anar) al cinema amb els meus amics.
Vaig anar al cinema amb els meus amics ahir.

Els meus pares sempre _____ (cuinar) paella els diumenges.
Els meus pares sempre cuinen paella els diumenges.

Jo _____ (estudiar) molt per aprovar l’examen.
Jo estudio molt per aprovar l’examen.

Els nens _____ (jugar) al parc cada tarda.
Els nens juguen al parc cada tarda.

Tu _____ (vendre) el teu cotxe fa uns mesos?
Tu vas vendre el teu cotxe fa uns mesos?

Ells _____ (cantar) molt bé a la festa d’ahir.
Els ells van cantar molt bé a la festa d’ahir.

Els gats _____ (dormir) moltes hores al dia.
Els gats dormen moltes hores al dia.

Jo _____ (treballar) a l’oficina des de les 8 del matí fins les 5 de la tarda.
Jo treballo a l’oficina des de les 8 del matí fins les 5 de la tarda.

Ell _____ (preferir) menjar peix abans que carn.
Ell prefereix menjar peix abans que carn.

Tu i jo _____ (estar) junts des de fa molts anys.
Tu i jo estem junts des de fa molts anys.