Exercici de temps verbals de nivell bàsic en català #10

Ahir, jo ___________ (anar) al cinema amb els meus amics.
Resposta: vaig anar

Els nens ___________ (jugar) al parc quan va començar a ploure.
Resposta: jugaven

El meu germà sempre ___________ (escoltar) música mentre estudia.
Resposta: escolta

Tu ___________ (fer) el dinar per a tota la família avui.
Resposta: fas

La setmana passada, nosaltres ___________ (visitar) els nostres avis al poble.
Resposta: vam visitar

Els gats ___________ (dormir) moltes hores al dia.
Resposta: dormen

Demà, jo ___________ (anar) a la platja amb la meva germana.
Resposta: aniré

La meva mare sempre ___________ (cuinar) un pastís per als meus aniversaris.
Resposta: cuina

Els meus amics i jo ___________ (anar) a la discoteca divendres passat.
Resposta: vam anar

Tu sempre ___________ (parlar) amb el teu amic per telèfon?
Resposta: parles