Exercici de temps verbals de nivell bàsic en català #3

Ahir, jo __________ (anar) al cinema amb els meus amics.
vaig anar
Avui, tu __________ (estudiar) per als exàmens.
estàs estudiant
Demà, ell __________ (fer) una presentació important.
farà
La setmana passada, nosaltres __________ (visitat) el parc natural.
vam visitar
El mes passat, vosaltres __________ (començar) a aprendre una nova llengua.
vau començar
El proper any, ells __________ (viatjar) a Itàlia.
viatjaran
Aquesta tarda, jo __________ (fer) la compra al supermercat.
faré
El cap de setmana passat, tu __________ (anar) a la platja amb la teva família.
vas anar
Demà al matí, ell __________ (prendre) un vol a París.
prendrà
El mes que ve, nosaltres __________ (celebrar) el nostre aniversari de casament.
celebrarem