Exercici de temps verbals de nivell bàsic en català #4

El proper cap de setmana (tu, tenir) __________ temps lliure per fer el que vulguis.
tindràs
Durant l’estiu passat (ell, viatjar) __________ per Europa amb la seva família.
va viatjar
Avui (nosaltres, estudiar) __________ per l’examen de matemàtiques.
estem estudiant
Quan (vostè, arribar) __________ a casa ahir a la nit?
va arribar
Cada dia (ells, anar) __________ al parc per fer esport.
van
En aquest moment (jo, escriure) __________ una carta al meu amic.
estic escrivint
El mes passat (tu, menjar) __________ en un restaurant japonès per primera vegada.
vas menjar
Quan era petit (ell, jugar) __________ amb els seus amics a la plaça del barri.
jugava
D’aquí a una setmana (nosaltres, celebrar) __________ el nostre aniversari de casament.
celebrarem