La filosofia i les qüestions existencials : conversa per aprendre català (nivell bàsic)

Laura: Hola, com estàs?

Pere: Hola, bé i tu?

Laura: Estic bé, gràcies. Saps, estic estudiant català i avui voldria practicar parlant sobre filosofia i qüestions existencials.

Pere: M’encanta la filosofia! Què tens en ment?

Laura: Bé, per començar, què penses de la pregunta “què és la vida?”

Pere: És una pregunta difícil, però crec que la vida és una oportunitat per a créixer, aprendre i gaudir. Què en penses tu?

Laura: Estic d’acord, però també crec que la vida té un sentit diferent per a cada persona i que no hi ha una resposta única per a aquesta pregunta.

Pere: Tens raó, la vida és molt més complexa que una simple definició. També hi ha la qüestió del sentit de la vida. Què creus que és el sentit de la vida?

Laura: Això és encara més difícil! Però personalment crec que el sentit de la vida és trobar la felicitat i realitzar els nostres somnis i objectius.

Pere: Estic d’acord. Però també hi ha la qüestió de si hi ha algun sentit més profund a la vida, més enllà del que experimentem individualment.

Laura: Sí, hi ha moltes teories i punts de vista sobre això. Algunes persones creuen que hi ha un propòsit superior o una missió que cada persona ha de realitzar en aquesta vida.

Pere: Això és veritat. Però, al final del dia, crec que la vida és el que nosaltres en fem. El sentit de la vida és el que nosaltres decidim que sigui.

Laura: Estic d’acord. La vida és una oportunitat per a créixer i aprendre, i el sentit de la vida depèn del que nosaltres decidim fer amb aquesta oportunitat.

Pere: Totalment d’acord. Això ha estat una conversa molt interessant, gràcies per compartir les teves idees amb mi.