Platges amb bandera blava.

La bandera blava és un distintiu de qualitat ambiental de la FEEE (Fundació per a la Educació Ambiental d’Europa), amb el patrocini de la Comissió Europea. La bandera blava es concedeix a aquelles comunitats que realitzen un esforç especial per mantenir unes platges o ports esportius nets i gestionats amb respecte al medi ambient. Es dóna a saber en cada platja i port esportiu amb una bandera blava en un lloc visible. Alguns dels criteris més destacats per a les platges que posseeixen la bandera blava són els següents:

– Els accessos a la platja són fàcils i segurs. Hi ha accessos i facilitats per a persones amb limitacions físiques.

– Hi ha vigilants o un equip de salvament per a poder respondre a un accident.

– Hi ha un determinat nivell de qualitat de l’aigua. No hi ha vertits d’origen industrial o d’aigües residuals. Hi ha un pla d’emergència per a incidents de contaminació. No hi ha signes d’elevada contaminació derivada del petroli i les activitats humanes.

– Hi ha prou papereres. La platja es neteja de forma regular. El manteniment de les instal·lacions de la platja és correcte. Hi ha serveis (WC) accessibles en l’entorn de la platja. Hi ha algun punt públic d’aigua potable. Hi ha algun telèfon públic.

– Hi ha informació de la campanya Bandera Blava a la platja. Hi ha una oferta d’activitats d’educació ambiental. Les activitats recreatives no suposen cap perill per als usuaris de la platja. Les activitats a la platja no interfereixen amb la protecció a la natura. No circulen vehicles no autoritzats per la platja. Hi ha restriccions a l’accés d’animals a la platja.

Adaptat del document Bandera blava, publicat a la web de l’Ajuntament de L’Ampolla (Comarca del Baix Ebre)
Consells d’estalvi d’aigua

Consells pràctics per fer un bon ús de l’aigua:

– Tancar les aixetes quan no facis servir l’aigua i repara les que perdin aigua. Reduir el cabal d’aigua instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar: els economitzadors o reguladors de cabal o airejadors.

– Rentar el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una galleda en comptes de fer-ho amb mànega.

– Fer servir el rentavaixelles i la rentadora amb càrrega completa, i utilitzar sempre que es pugui programes d’estalvi. Quan s’hagi de canviar el rentavaixelles i/o la rentadora, comprar-ne un de baix consum.

– Dutxar-se, enlloc de banyar-se. Reduir el cabal fent servir un airejador en el capçal de la dutxa.

– Regar les plantes de bon matí o al vespre per evitar l’evaporació. El reg gota a gota a l’arrel de les plantes permet un reg localitzat i és un sistema excel·lent pel seu creixement.

– Per no embrutar innecessàriament les aigües residuals, no abocar productes nocius pel medi o de difícil eliminació natural o artificial (olis, productes de neteja, aiguarràs, pintures, dissolvents, etc.). Emprar el desembussador tradicional (ventosa de cautxú) en comptes de productes químics. Utilitzar detergents sense fosfats, i fer servir blanquejadors a base de percarbonatats, en lloc de lleixiu. No utilitzar el vàter ni l’aigüera com a paperera. Per evitar-ho, instal·lar contenidors de rebuig als lavabos. A l’aigüera és convenient tenir una reixeta i buidar-la periòdicament.

Adaptat del document Consells d’estalvi d’aigua, publicat per la Generalitat de Catalunya

 


Comentaris

Una resposta a «Elemental 10»

  1. […] 3 – ELEMENTAL 4 – ELEMENTAL 5 – ELEMENTAL 6 – ELEMENTAL 7 – ELEMENTAL 8 – ELEMENTAL 9 – ELEMENTAL 10 – ELEMENTAL […]