Els objectes de la cuina en català

Objectes de la cuina en català:

Cassola – una olla gran
Exemple: Vaig utilitzar una cassola per fer sopa.

Paella – una paella de metall amb dues ases
Exemple: La paella és perfecta per fer una deliciosa paella de marisc.

Paelleta – una paella petit per a una sola porció
Exemple: Vaig fer servir la paelleta per fer una paella per a mi mateix.

Cullera – utensili de menjar amb una part arrodonida
Exemple: Vaig menjar la sopa amb una cullera.

Forquilla – utensili de menjar amb tres o quatre dents
Exemple: Vaig fer servir una forquilla per menjar la carn.

Ganivet – utensili de tall amb una fulla
Exemple: Vaig tallar la carn amb un ganivet.

Batedora – un aparell que barreja i bateja
Exemple: Vaig fer servir la batedora per fer un pastís.

Forn – un aparell per cuinar al forn
Exemple: Vaig cuinar el pollastre al forn.

Microones – un aparell per cuinar a través de microones
Exemple: Vaig escalfar el menjar al microones.

Exercicis:

Què és una cassola?
a) Una paella
b) Una olla gran
c) Un aparell que barreja i bateja
Resposta: b) Una olla gran

Què és una paelleta?
a) Una paella petit per a una sola porció
b) Un aparell que barreja i bateja
c) Un aparell per cuinar al forn
Resposta: a) Una paella petit per a una sola porció

Què és una forquilla?
a) Un utensili de menjar amb una part arrodonida
b) Un utensili de menjar amb tres o quatre dents
c) Un utensili de tall amb una fulla
Resposta: b) Un utensili de menjar amb tres o quatre dents

Què és una batedora?
a) Una olla gran
b) Un aparell que barreja i bateja
c) Un aparell per cuinar al forn
Resposta: b) Un aparell que barreja i bateja

Què és un microones?
a) Un aparell per cuinar al forn
b) Un aparell per cuinar a través de microones
c) Un utensili de tall amb una fulla
Resposta: b) Un aparell per cuinar a través de microones.