Els objectes d’oficina en català

En aquesta lliçó, aprendràs els noms dels objectes d’oficina en català, així com exemples i exercicis per ajudar-te a practicar el teu vocabulari.

L’ordinador (english: computer)
Exemple: Treballo amb l’ordinador tot el dia.

La impressora (english: printer)
Exemple: Necessito imprimir aquest document, on està la impressora?

El ratolí (english: mouse)
Exemple: Vaig canviar el meu ratolí per un amb més botons.

El teclat (english: keyboard)
Exemple: Si vols escriure més ràpid, hauries de millorar la teva habilitat amb el teclat.

El monitor (english: monitor)
Exemple: Aquest monitor és massa petit per a la meva vista cansada.

El telèfon (english: phone)
Exemple: Em truca des del telèfon fix, contestaré.

El fax (english: fax)
Exemple: Hauré d’enviar aquest document per fax perquè no puc escanejar-lo.

La fotocopiadora (english: photocopier)
Exemple: Les fotocopiadores estan trencades, així que he d’anar a una copisteria.

El llapis (english: pencil)
Exemple: Sempre tinc un llapis a la mà per escriure notes ràpides.

El bolígraf (english: pen)
Exemple: Els bolígrafs negres són els meus preferits.