Els objectes d’un teatre en català amb exemples i exercicis

En un teatre hi ha molts objectes que són imprescindibles per a la realització d’una obra de teatre. A continuació, veurem alguns d’aquests objectes i la seva funció:

Teló: és un gran drap que separa l’escenari del públic. Es fa servir per ocultar els canvis d’escenari i també per a l’inici i el final de l’obra.

Escenari: és el lloc on els actors interpreten l’obra. Sol estar elevat perquè el públic pugui veure bé.

Candiletes: són les llums que es fan servir per a il·luminar l’escenari. Solen ser mòbils perquè es puguin moure i ajustar la llum a diferents llocs.

Vestidor: és el lloc on els actors es canvien de vestuari. És important perquè els actors han de canviar de roba ràpidament i sense que els espectadors els vegin.

Maquillatge: és l’art de maquillar els actors per a que els seus rostres puguin ser vistos des de lluny. El maquillatge ajuda a definir el personatge que interpreten.

Exercicis:

Quina és la funció del teló en un teatre?

Quin és l’objecte que es fa servir per a il·luminar l’escenari?

Per a què és important el vestidor en un teatre?

Què és el maquillatge i quina és la seva funció en una obra de teatre?

Respostes:

El teló s’utilitza per a ocultar els canvis d’escenari i per a l’inici i el final de l’obra.

Les candiletes són les llums que es fan servir per a il·luminar l’escenari.

El vestidor és important perquè els actors han de canviar de roba ràpidament i sense que els espectadors els vegin.

El maquillatge és l’art de maquillar els actors per a que els seus rostres puguin ser vistos des de lluny. Ajuda a definir el personatge que interpreten.