Exercici de temps verbals de nivell bàsic en català #7

Aquesta tarda _____ (estar) molt cansat.
Resposta: estic

La setmana passada _____ (començar) a estudiar francès.
Resposta: vaig començar

Avui _____ (fer) molt de sol.
Resposta: fa

Demà _____ (fer) un examen important.
Resposta: faré

El mes que ve _____ (anar) de vacances a la platja.
Resposta: aniré

Els meus pares sempre _____ (llegir) el diari al matí.
Resposta: llegeixen

Quan jo era petit, _____ (jugar) molt al parc.
Resposta: jugava

Aquesta nit _____ (cenyir) amb la meva família.
Resposta: cenaré

Els caps de setmana _____ (sortir) amb els meus amics.
Resposta: surto