Exercici de vocabulari de nivell bàsic en català #10

Els meus pares van ___ al mercat a comprar fruita i verdures.
Resposta: anar

Aquesta tarda ___ al cinema per veure la nova pel·lícula.
Resposta: aniré

La meva germana ___ molt bé el francès perquè ha estudiat molt.
Resposta: parla

L’Anna ___ una casa nova al centre de la ciutat.
Resposta: té

Els nens ___ fent les tasques de l’escola.
Resposta: estan

El meu amic ___ una guitarra per Nadal.
Resposta: va rebre

Els gats ___ molt bé a la nit perquè tenen una visió excel·lent.
Resposta: veuen

La meva germana ___ molt bé la guitarra perquè ha estudiat música des de petita.
Resposta: toca

Els meus pares ___ a casa tots els dies a les cinc de la tarda.
Resposta: arriben

A l’estiu ___ molt calor i molts dies no es pot sortir de casa.
Resposta: fa