Bàsic 17 – CATALÀ: LOCALITZACIONS I TRANSPORTS

CATALÀ: LOCALITZACIONS

CASTELLANO: LOCALIZACIONES
FRANÇAIS: LOCALISATIONS
ENGLISH: LOCATIONS

1. CATALÀ: On és l’estació d’autobusos? A prop, molt a prop. | Lluny, molt lluny.
CASTELLANO: ¿Dónde está la estación de autobuses? Cerca, muy cerca. | Lejos, muy lejos.
FRANÇAIS: Où se trouve la gare des cars? Près d’ici, très près d’ici. | Loin d’ici, très loin d’ici.
ENGLISH: Where is the bus station? It’s near, very near. | It’s a long way, a very long way.

2. CATALÀ: On és la biblioteca? A la dreta. | A l’esquerra. | Al fons. | Tot dret.
CASTELLANO: ¿Dónde está la biblioteca? A la derecha. | A la izquierda. | Al fondo. | Todo derecho.
FRANÇAIS: Où se trouve la bibliothèque? Sur la droite. | Sur la gauche. | Au fond. | Tout droit.
ENGLISH: Where is the library? On the right. | On the left. | At the the end (of the street, etc). Straight on.

3. CATALÀ: Vaig al banc. Vaig a l’escola. Vaig a casa.
CASTELLANO: Voy al banco. Voy a la escuela. Voy a casa.
FRANÇAIS: Je vais à la banque. Je vais à l’école, Je vais chez nous.
ENGLISH: I’m going to the bank. I’m going to school. I’n going home.

4. CATALÀ: Vinc de l’hospital. Vinc de la farmàcia. Vinc de casa.
CASTELLANO: Vengo del hospital. Vengo de la farmacia. Vengo de casa.
FRANÇAIS: Je viens de l’hôpital. Je viens de la pharmacie. Je viens de chez nous.
ENGLISH: I come from the hospital. I come from the chemist’s. I come from home.

5. CATALÀ: Som al carrer. Som al metge. Som a casa.
CASTELLANO: Estoy en la calle. Estoy en la consulta del médico. Estoy en casa.
FRANÇAIS: Je suis dans la rue. Je suis chez le docteur. Je suis chez nous.
ENGLISH: I’m in the street. I’m at the doctor’s. I’m home.

CATALÀ: TRANSPORTS
CASTELLANO: TRANSPORTES
FRANÇAIS: TRANSPORTS
ENGLISH: TRANSPORT

1. CATALÀ: Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell.
CASTELLANO: Ir a pie. Ir en bicicleta. Ir en moto. Ir en coche. Ir en tren. Ir en autobús. Ir en avión. Ir en barca. Ir en barco.
FRANÇAIS: Aller à pied. Aller en vélo. Aller en moto. Aller en voiture. Aller en train. Aller en car. Aller en avion. Aller en barque. Aller en bateau.
ENGLISH: To go on foot. To go by bicycle. To go by motorbike. To go by car. To go by train. To go by bus. To go by plane. To go by boat. To go by ship.

2. CATALÀ: Agafar la bicicleta. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell.
CASTELLANO: Coger la bicicleta. Coger la moto. Coger el coche. Coger el tren. Coger el autobús. Coger el avión. Coger la barca. Coger el barco.
FRANÇAIS: Prendre le vélo. Prendre la moto. Prendre la voiture. Prendre le train. Prendre le car. Prendre l’avion. Prendre la barque. Prendre le bateau.
ENGLISH: To take the bicycle. To take the bus. To take the car. To take the train. To take the bus. To take the plane. To take the boat. To take the ship.

Adaptat de: / Adaptado de: / Adapté de: / Adapted from: A l’abast


Comentaris

Una resposta a «Bàsic 17 – CATALÀ: LOCALITZACIONS I TRANSPORTS»

  1. […] 10 – BÀSIC 11 – BÀSIC 12 – BÀSIC 13 – BÀSIC 14 – BÀSIC 15 – BÀSIC 16 – BÀSIC 17 – BÀSIC 18 – BÀSIC […]