Els objectes d’un camp de futbol en català amb exemples i exercicis

Un camp de futbol és un espai rectangular de gespa artificial o natural, on es practica el futbol. Aquest espai té diferents objectes que són essencials per a la pràctica d’aquest esport. En aquesta lliçó, aprendrem sobre els objectes d’un camp de futbol en català, amb exemples i exercicis per a la pràctica.

Objectes d’un camp de futbol

La porteria: És l’objecte més important d’un camp de futbol, ja que és on es marquen els gols. Cada equip té una porteria i el seu objectiu és aconseguir marcar més gols que l’equip contrari.
Exemple: L’equip local ha marcat un gol a la porteria del visitant.

La línia de banda: És la línia que delimita el terreny de joc per la banda. Si la pilota surt per la línia de banda, es realitza un llançament de banda per reiniciar el joc.
Exemple: El jugador ha llançat la pilota per la línia de banda.

La línia de gol: És la línia que delimita la zona de la porteria. Perquè es marqui un gol, la pilota ha de creuar completament aquesta línia.
Exemple: La pilota ha creuat la línia de gol, per tant, s’ha marcat un gol.

El punt de penal: És el lloc on es realitza un penal. Aquest es produeix quan un jugador cometeix una falta dins de l’àrea de penal del seu propi equip.
Exemple: L’àrbitre ha assenyalat un penal en favor de l’equip visitant i el jugador ha de realitzar-lo des del punt de penal.

El cercle central: És el punt de partida del partit i on es realitzen els llançaments de centre.
Exemple: L’equip local ha guanyat el llançament de moneda i començarà el partit des del cercle central.

Exercicis

Quin és l’objecte més important d’un camp de futbol?
a) La línia de banda

b) La porteria

c) El cercle central

Què passa quan la pilota surt per la línia de banda?
a) Es realitza un llançament de banda

b) Es marca un gol

c) Es realitza un llançament de penal

Què és el punt de penal?
a) El lloc on es realitzen els llançaments de centre

b) El lloc on es realitza un penal

c) La línia que delimita la zona de la porteria

On es realitza el llançament de centre?
a) Al cercle central

b) A la línia de banda

c) Al punt de penal

Què passa perquè es marqui un gol?
a) La pilota ha de creuar la línia de gol

b) La pilota ha de tocar el pal

c) La pilota ha de creuar la línia de banda

Respostes: 1-b, 2-a, 3-b, 4-a,