Els objectes d’una floristeria en català amb exemples i exercicis

Els objectes d’una floristeria són aquells elements que s’utilitzen per a la venda i la decoració de flors i plantes. A continuació, veurem alguns exemples i exercicis per a practicar el vocabulari relacionat amb els objectes d’una floristeria en català.

Ramells: són un conjunt de flors unides per una tija que es poden utilitzar per a fer ramells o decoracions florals. Exemple: “El client va comprar un ramell de roses per al seu aniversari”.

Gerros: són recipients per a les plantes que s’utilitzen per a mantenir-les vius i decorar els espais interiors o exteriors. Exemple: “La floristeria té una gran varietat de gerros de ceràmica i plàstic per als seus clients”.

Cistelles: són cistells de mimbre o altres materials que s’utilitzen per a fer composicions florals. Exemple: “La floristeria ofereix cistelles de flors i fruites per a regalar en ocasions especials”.

Espelmes: són elements decoratius que s’utilitzen per a complementar les flors i crear un ambient càlid i acollidor. Exemple: “La floristeria té una secció de decoració amb espelmes aromàtiques i portavelas”.

Cintes: són materials per a decorar les flors i les plantes amb diferents colors i formes. Exemple: “El client va triar una cinta de ràfia verda per a lligar el seu ramell de flors”.

Exercicis:

Què són els ramells i per a què s’utilitzen?

Quins són els materials més comuns dels gerros?

Què són les cistelles i per a què s’utilitzen?

Complementa la següent frase: “Per a crear un ambient acollidor, la floristeria ofereix…”.

Què són les cintes i per a què s’utilitzen?