Exercici de vocabulari de nivell bàsic en català #9

El gos està _______ al sofà.
a) dormint
b) menjant
c) jugant
Resposta: a) dormint

La meva germana té els cabells _______.
a) llargs
b) curts
c) rosats
Resposta: a) llargs

Avui he _______ un pastís molt bo.
a) menjat
b) begut
c) comprat
Resposta: a) menjat

El meu amic _______ molt bé anglès.
a) parla
b) canta
c) balla
Resposta: a) parla

Els ocells volen en el _______.
a) mar
b) aire
c) terra
Resposta: b) aire

Els nens juguen amb una _______ al parc.
a) pilota
b) cotxe
c) avió
Resposta: a) pilota

A l’estiu, la gent va a la _______ per refrescar-se.
a) muntanya
b) platja
c) ciutat
Resposta: b) platja

El meu pare va _______ la roba bruta a la rentadora.
a) netejar
b) planxar
c) rentar
Resposta: c) rentar

Les flors són _______ i tenen diferents colors.
a) animals
b) plantes
c) pedres
Resposta: b) plantes

Ahir vaig _______ la pel·lícula nova del meu actor preferit.
a) veure
b) escoltar
c) llegir
Resposta: a) veure